با اشتراک در خبرنامه از جدیدترین دوره ها و اخبار و اطلاعات در حوزه کارآموزی، کارورزی، دوره های آموزشی، تحصیل و ... در سایر کشورهای جهان مطلع خواهید شد.