Showing 1-5 of 5 results

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی در رشته تجارت و بازرگانی

0
student
$ 10,000

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی در حوزه تجارت و بازرگانی در یک دانشگاه معتبر و بین المللی در ایتالیا برگزار...

$ 10,000

کارآموزی در حوزه تجارت بین الملل

0
student
$ 10,000

هدف این دوره کارآموزی ، ارائه فرصت های کارآموزی مفید به دانشجویان بین المللی و فراهم ساختن فرصت برای افراد جوان و مستعد برای...

$ 10,000

کارآموزی در حوزه تجارت بین الملل

0
student
$ 10,000

این دوره سبب ارتقای هوشیاری جهانی و توسعه حرفه ای افراد مستعد در سطح جهان از طریق تعیین موقعیت کارآموزی در کشور سنگاپور می...

$ 10,000

کارآموزی در حوزه تجارت بین الملل

0
student
$ 9,500

کاراموزی در تجارت بین المللی یک حوزه وسیع و در حال رشد است و کاراموزان بین الملل تجربیات زیادی کسب میکنند و با کسب...

$ 9,500

دوره های آموزشی تابستانه و زمستانه – رشته تجارت بین الملل

0
student
$ 8,900

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه رشته های هنری و در بارسلونای اسپانیا برگزار می گردد. اقامتگاه های بین المللی جدید ما...

$ 8,900

Leave A Reply