Showing 1-15 of 16 results

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی در رشته ارتباطات و روابط عمومی

0
student
$ 10,000

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی ما در حوزه رشته های ارتباطات و روابط عمومی و در یک دانشگاه معتبر و بین المللی...

$ 10,000

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی در رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری

0
student
$ 10,000

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه رشته های خبرنگاری، روزنامه نگاری و ژورنالیسم و در یک دانشگاه معتبر و بین المللی در ایتالیا...

$ 10,000

دوره های آموزشی زمستانی در رشته هنر

0
student
$ 10,000

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه رشته های هنری و در کالج های بین المللی ایتالیا برگزار می گردد. اقامتگاه های بین...

$ 10,000

دوره های آموزشی ۱ ترمی – رشته های حسابداری و اقتصاد

0
student
$ 10,000

دوره های آموزشی 1 ترمی ما در رشته های حسابداری و اقتصاد بین الملل در کالج یکی از بهترین دانشگاه های بلغارستان برگزار...

$ 10,000

دوره های آموزشی ۱ ترمه تابستانی و زمستانی رشته مهمانداری و گردشگری

0
student
$ 10,000

دوره های آموزشی تابستانه و زمستانه و 1 ترمی ما در رشته های مهمانداری و گردشگری بین الملل در کالج یکی از بهترین دانشگاه...

$ 10,000

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی – رشته زبان فرانسه

0
student
$ 9,000

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه زبان فرانسه و در یکی از بهترین موسسات بین المللی پاریس برگزار می گردد. اقامتگاه های...

$ 9,000

دوره های آموزشی تابستانه و زمستانه – رشته تجارت بین الملل

0
student
$ 8,900

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه رشته های هنری و در بارسلونای اسپانیا برگزار می گردد. اقامتگاه های بین المللی جدید ما...

$ 8,900

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی – رشته مدیریت بازرگانی

0
student
$ 7,000

دوره های آموزشی تابستانی و 1 ترمی ما در رشته مدیریت بازرگانی در کالج یکی از بهترین دانشگاه های بلغارستان برگزار می شود. گذراندن...

$ 7,000

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی- رشته تولید انیمیشن

0
student
$ 11,000

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه رشته های هنر و طراحی و در دانشگاه معتبر انگلستان برگزار می گردد. جایی که شما می...

$ 11,000

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی در رشته های هنر و طراحی

0
student
$ 8,600

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی ما در حوزه رشته های هنر و طراحی و در دانشگاه معتبری در انگلستان برگزار می گردد.جایی که...

$ 8,600

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی در رشته نساجی

0
student
$ 9,000

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه رشته های هنر و طراحی و در دانشگاه معتبری در انگلستان برگزار می گردد.جایی که شما...

$ 9,000

دوره های آموزشی تابستانی و زمستانی در رشته معماری،معماری داخلی و طراحی

0
student
$ 9,500

دوره های آموزشی تابستانی در حوزه رشته های هنر و طراحی و در دانشگاه معتبر انگلستان برگزار می گردد. جایی که شما می...

$ 9,500

دوره آموزشی تابستانی و زمستانی در رشته گرافیک و تصویرسازی

0
student
$ 9,000

دوره های آموزشی تابستانی ما در حوزه رشته های هنر و طراحی و در دانشگاه معتبر انگلستان برگزار می گردد.این دانشگاه یک...

$ 9,000

دوره های آموزشی زمستانی – رشته طراحی صحنه و لباس

0
student
$ 10,000

دوره های آموزشی زمستانی ما در حوزه رشته های هنر و طراحی و در دانشگاه معتبری در انگلستان برگزار می گردد.جایی که شما...

$ 10,000

Leave A Reply