Showing 1-4 of 4 results

کارآموزی مهندسی نرم افزار در ایتالیا

0
student
$ 10,000

قابل توجه کلیه دانشجویان و متخصصین رشته کامپیوتر و نرم افزار فرصت استثنایی و تکرار نشدنی کارآموزی مهندسی نرم افزار در ایتالیا

$ 10,000

دوره های آموزش حرفه ای مهندسی کامپیوتر و IT

0
student
$ 6,000

این دوره ها، پروژه هایی عملی-نظری برای تحصیلات تکمیلی در حوزه های مهندسی محسوب می شوند و ویژه مهندسان ماهری است که بعد از...

$ 6,000

Leave A Reply