دوره های کارورزی گردشگری در اتریش

$ 10,000
Tourism Training Courses in Austria

گردشگری در اتریش

در این مرکز علاوه بر طی دوره کارآموزی گردشگری در اتریش یک دوره زبان آلمانی نیز خواهید گذراند که در انتهای دوره با آزمونی که به عمل می آید مدرک رسمی زبان آلمانی نیز دریافت خواهید کرد.

Course Features

  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Language آلمانی
  • Students 0
  • Assessments Yes
Curriculum is empty