از نگاه نوین پارسیان، دريافت و رسيدگی به پيشنهادات، انتقادات و يا شکايات کاربران و مشتريان گرامی بسيار با اهميت تلقی گرديده و از جمله حقوق مسلم شما محسوب می گردد، لذا شما می توانید، شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر به اطلاع ما برسانید.